Mikä Vihreä lippu?

Vihreä lippu on päiväkotien, koulujen, oppilaitosten sekä lasten ja nuorten vapaa-ajan toimijoiden kestävän kehityksen ohjelma. Lisäksi Vihreä lippu on kansainvälinen kasvatusalan ympäristömerkki. Ohjelman kriteerit täyttävä osallistuja saa ohjelman tunnuksena toimivan vihreän lipun käyttöoikeuden. Vuoreksessa ohjelmaan on osallistuttu vuodesta 2014 lähtien.

Vihreä lippu-toiminnan kulmakivet:

  • Osallisuus: lapset ja nuoret ovat aktiivisia toimijoita projektien suunnittelussa, toteutuksessa ja tulosten arvioinnissa
  • Tavoitteena ympäristökuormituksen vähentäminen
  • Kestävän kehityksen kasvatus osana jokapäiväistä arkea
  • Jatkuva parantaminen: pitkäjänteinen ja suunnitelmallinen kehitys
  • Yhteistyö ympäröivän yhteiskunnan kanssa

Vihreä lippu-teemat Vuores-talossa

  • Jätteiden vähentäminen (2015-2016)
  • Lähiympäristö (2016-2018)
  • Vesi (2018- 2019)
  • Yhteinen maapallo (2019-2020)

Lue lisää valtakunnallisesta vihreästä lipusta: http://vihrealippu.fi/

Lue lisää kansainvälisestä Vihreästä lipusta: http://www.ecoschools.global/

Vihreä lippu ja lähiympäristö -teema -kalvot